İstanbul Ucuz Yemek

Superlatif Nedir ve Nerelerde Kullanılır?

“Superlative nedir nerelerde kullanılır?” sorusu, Türkçe dilbilgisinde sıklıkla karşılaşılan bir konudur. Superlative, bir şeyin en üstün, en yüksek veya en düşük olduğunu belirtmek için kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, nesnelerin, kişilerin veya durumların diğerlerine göre en fazla veya en az özelliğe sahip olduğunu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, ‘en büyük’, ‘en hızlı’ veya ‘en güzel’ gibi ifadeler superlative yapıya örnektir. Superlative, karşılaştırma yaparken veya bir şeyi vurgulamak istediğimizde sıkça kullanılır. Bu yazıda, superlative nedir ve nerelerde kullanılır gibi sorulara yanıt bulabilirsiniz.”

Superlative nedir nerelerde kullanılır? sorusu, Türkçe dilbilgisinde sıklıkla karşılaşılan bir konudur. Superlative, bir şeyin en üstün, en yüksek veya en düşük olduğunu ifade etmek için kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, bir nesnenin veya kişinin diğerlerine göre en fazla veya en az özelliğe sahip olduğunu vurgular. Türkçe’de superlative yapısı genellikle sıfatlara “-est” ekinin eklenmesiyle oluşturulur. Örneğin, “en büyük”, “en hızlı”, “en güzel” gibi ifadeler superlatif yapıya örnek olarak verilebilir. Superlative, karşılaştırma yaparken veya bir şeyin en üst noktasını belirtmek istediğimizde kullanılır. Türkçe dilbilgisi kurallarına göre superlative yapısının kullanımı oldukça önemlidir ve yazılı ve sözlü iletişimde sıkça karşımıza çıkar.

Superlative, bir nesnenin diğerlerine göre en üstün olduğunu belirtir.
Bir nesnenin en yüksek, en düşük, en hızlı vb. olduğunu ifade eder.
Superlative, bir nesnenin özelliklerini vurgulamak için kullanılır.
Türkçede superlative yapmak için sıfatlara “-est” veya “en” eklenir.
Superlatives, karşılaştırma yaparken kullanılır ve nesneler arasındaki farkı belirtir.
 • Superlative, bir nesnenin diğerlerine göre en üstün olduğunu belirtir.
 • Bir nesnenin en yüksek, en düşük, en hızlı vb. olduğunu ifade eder.
 • Superlative, bir nesnenin özelliklerini vurgulamak için kullanılır.
 • Türkçede superlative yapmak için sıfatlara “-est” veya “en” eklenir.
 • Superlatives, karşılaştırma yaparken kullanılır ve nesneler arasındaki farkı belirtir.

Superlative nedir ve nasıl kullanılır?

Superlative, bir sıfatın en üst seviyesini ifade etmek için kullanılan bir dilbilgisi kavramıdır. Türkçede “-en” veya “-est” ekleriyle oluşturulur. Örneğin, “en büyük” veya “en güzel” gibi ifadelerde superlative kullanılır. Superlative, bir nesnenin veya kişinin diğerlerine göre en üstün olduğunu belirtmek için kullanılır.

Superlative Nedir? Superlative Nasıl Kullanılır?
Superlative, bir sıfatın en üstün veya en yüksek derecesini ifade eder. Superlative yapmak için sıfatın sonuna “-est” eklenir veya “most” kullanılır.
Örneğin: “En büyük” anlamına gelen “biggest” veya “en mutlu” anlamına gelen “happiest” gibi. Örneğin: “Most beautiful” (en güzel), “most intelligent” (en akıllı) gibi.
Bir nesnenin veya kişinin diğerlerine göre en fazla veya en üstün özelliğini vurgular. Superlative yapılar genellikle “the” ile kullanılır.

Superlative cümlelerde hangi yapılar kullanılır?

Superlative cümlelerde genellikle “the” belirteci kullanılır. Örneğin, “the biggest house” (en büyük ev) veya “the most beautiful flower” (en güzel çiçek) gibi cümlelerde “the” kelimesi superlative yapının bir parçasıdır. Ayrıca, bazı sıfatlar kendilerine özgü superlative yapılarla kullanılır. Örneğin, “good” sıfatı için “the best” (en iyi) veya “bad” sıfatı için “the worst” (en kötü) gibi yapılara sahiptir.

 • Superlatif cümlelerde en sık kullanılan yapılar sıfatların sonuna eklenen “-est” veya “the most” ekleriyle oluşturulan yapılar
 • Bazı sıfatlar ise özel superlatif yapılarla ifade edilir, örneğin “good” sıfatı “the best”, “bad” sıfatı “the worst” şeklinde ifade edilir
 • Ayrıca, bazı sıfatlar ise karşılaştırma yapılarıyla superlatif olarak kullanılabilir, örneğin “big” sıfatı “bigger” ve “biggest” şeklinde kullanılabilir

Superlative cümlelerde hangi kelimeler kullanılır?

Superlative cümlelerde genellikle sıfatlar ve zarflar kullanılır. Sıfatlar nesnelerin özelliklerini tanımlayan kelimelerdir ve superlative yapılarla kullanıldığında en üst seviyeyi ifade ederler. Örneğin, “big” (büyük) sıfatı “the biggest” (en büyük) şeklinde superlative olarak kullanılabilir. Zarflar ise fiillerin veya sıfatların derecesini belirten kelimelerdir ve superlative yapılarla kullanıldığında en üst seviyeyi ifade ederler. Örneğin, “quickly” (hızlı bir şekilde) zarfı “the quickest” (en hızlı) şeklinde superlative olarak kullanılabilir.

 1. En
 2. En çok
 3. En iyi
 4. En hızlı
 5. En güzel

Superlative cümlelerde hangi durumlarda “than” bağlacı kullanılır?

“Than” bağlacı, superlative yapıları karşılaştırırken kullanılır. Bir nesnenin diğer bir nesneye göre daha üstün olduğunu belirtmek için “than” bağlacı kullanılır. Örneğin, “He is taller than his brother.” (O, kardeşinden daha uzun) cümlesinde “than” bağlacı ile iki kişi karşılaştırılmaktadır.

“than” Bağlacı Kullanılması Gereken Durumlar “than” Bağlacı Kullanılmaması Gereken Durumlar
Bir kişi veya nesnenin diğerinden daha fazla bir özelliği olduğunda. Bir kişi veya nesnenin aynı özelliklere sahip olduğunda.
İki kişi veya nesnenin karşılaştırılmasında. Üç veya daha fazla kişi veya nesnenin karşılaştırılmasında.
Olumsuz bir sıfatın kullanıldığı karşılaştırmalarda. Aynı seviyede olan kişi veya nesnelerin karşılaştırılmasında.

Superlative cümlelerde hangi durumlarda “of” ilgeci kullanılır?

“Of” ilgeci, bir superlative yapının neye ait olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin, “The tallest building of the city.” (Şehrin en yüksek binası) cümlesinde “of” ilgeci ile binanın hangi şehre ait olduğu belirtilmektedir.

Superlatif cümlelerde “of” ilgeci, bir şeyin ya da bir kişinin diğerlerine göre üstün olduğunu belirtmek için kullanılır.

Superlative cümlelerde hangi durumlarda “in” ilgeci kullanılır?

“In” ilgeci, bir superlative yapının içinde bulunduğu bir grup veya kategoriyi belirtmek için kullanılır. Örneğin, “The best player in the team.” (Takımdaki en iyi oyuncu) cümlesinde “in” ilgeci ile oyuncunun hangi takımda olduğu belirtilmektedir.

Superlative cümlelerde “in” ilgeci, bir şeyin diğerlerine göre üstün olduğunu belirtmek için kullanılır.

Superlative cümlelerde hangi durumlarda “among” ilgeci kullanılır?

“Among” ilgeci, bir superlative yapının içinde bulunduğu birden fazla seçenek arasından birini belirtmek için kullanılır. Örneğin, “She is the smartest student among her classmates.” (O, sınıf arkadaşları arasındaki en zeki öğrenci) cümlesinde “among” ilgeci ile öğrencinin sınıf arkadaşları arasında en zeki olduğu belirtilmektedir.

1. “among” ilgeci kullanılacak durumlar:

– Bir grup içerisindeki en üstün veya en iyi olanı belirtmek için kullanılır.

– Karşılaştırma yapılan nesnelerden birinin diğerlerinden farklı olduğunu vurgulamak için kullanılır.

– Bir grup içerisindeki birden fazla nesnenin arasından en üstün veya en iyi olanını belirtmek için kullanılır.

2. “among” ilgeci kullanılmayacak durumlar:

– Sadece iki nesne arasında karşılaştırma yapıldığında kullanılmaz.

– Sıfatın kendisi “en üst” ya da “en iyi” anlamını taşıyorsa “among” ilgeci kullanılmaz.

– Karşılaştırma yapılan nesneler arasında açık bir üstünlük veya farklılık olmadığında kullanılmaz.

3. Örnek cümleler:

– “She is the smartest student among her classmates.” (O, sınıf arkadaşları arasında en zeki öğrencidir.)

– “Among all the fruits, apples are my favorite.” (Bütün meyveler arasında, elma benim favorimdir.)

– “He stood out among the other applicants with his impressive qualifications.” (Etkileyici nitelikleriyle diğer başvuru sahipleri arasından sıyrıldı.)


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti